Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på tel. 23 40 88 00 eller post@stefanus.no

Forskning viser at i samfunn med høy grad av tros- og livssynsfrihet, er det også høy grad av likestilling – og motsatt. Så hvorfor har man tradisjonelt sett disse to rettighetene i opposisjon med hverandre? Hvorfor finnes det nesten ingen forskning på kjønn- og likestilling med et trosfrihetsperspektiv? Eller forskning på trosfrihetsbrudd med et kjønnsperspektiv?

Mange kvinner opplever å måtte velge mellom sin rett til å tro og sine rettigheter som kvinne. Ingen mennesker bør føle seg tvunget til å velge mellom sin identitet og sin frihet.

Stefanusalliansen ønsker derfor å bidra i informasjonsarbeidet rundt hvordan disse to rettighetene faktisk kan forsterke hverandre. Vi inviterer til faglig seminar om ny kunnskap på feltet, samtidig som vi lanserer nye læringsressurser.

VELKOMMEN!

Seminaret er GRATIS, men deltagelse må forhåndsregistreres grunnet lett servering.

seminar:

TROS- OG LIVSSYNSFRIHET FOR ALLE: 
KVINNER I FOKUS

09:00 
Kaffe og mingling

09:10 
VELKOMMEN
Ed Brown, generalsekretær i Stefanusalliansen

09:15 
Introduksjon til tros- og livssynsfrihet sett i sammenheng med kvinners rettigheter
Elisa Chavez og Vija Herefoss, Stefanusalliansen

09:45 
Lansering av nye læringsressurser
Elisa Chavez og Vija Herefoss
Lisa Winther, Digni/NORFORB

10:05 
Hvorfor interseksjonalitet mellom menneskerettigheter er viktig og Norges satsing på dette
Harriet Berg, Avdelingsdirektør for Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling, Utenriksdepartementet

10:15 
Pause med enkel servering

10:30 
Hvordan kan statlige aktører jobbe for å styrke tros- og livssynsfrihet og kvinners rettigheter?
Susan Kerr, seniorrådgiver på tros- og livssynsfrihet i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa)

11:00 
Hvordan kan religiøse aktører og sivilsamfunn styrke tros- og livssynsfrihet og kvinners rettigheter?
Helene Fisher, internasjonal ekspert på kjønnsbasert forfølgelse i Open Doors International

11:30 
Hvorfor er det viktig å se på disse to rettighetene sammen? Samtale mellom panel og publikum
Helene Fisher
Susan Kerr
Nariman Hame, Universitetet i Oslo
Lena Larsen, Norsk senter for menneskerettigheter
Ingvill Thorson Plesner, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Moderert av Elisa Chavez og Vija Herefoss

12:00 
AVSLUTNING

Seminaret vil foregå på engelsk.

 

TROS- OG LIVSSYNS-
FRIHET FOR ALLE: 

KVINNER I FOKUS

påmelding:

Kvinner utsettes ofte for
en dobbelt forfølgelse
– både på bakgrunn
av sitt kjønn og sin tro.

Trosfrihet
og kvinners rettigheter
 

LITTERATURHUSET 

SAL: Amalie Skram

Onsdag 3. november   

Klokken 09:00 – 12:00

Trosfrihet og kvinners rettigheter 

program:

Kvinner utsettes ofte for en dobbelt forfølgelse 
– både på bakgrunn av sitt kjønn og sin tro.

Ved påmelding godtar du vår personvernerklæring.