Krisearbeidet fortsetter for fullt!

Marianne Haugerud

Stefanusalliansen

Skjult link

Her kan man gi sikkert på nett. Dine opplysninger er trygge hos oss. Les gjerne vår personvernerklæring. Takk for tilliten!

Her kan man gi sikkert på nett. Dine opplysninger er trygge hos oss.
Les gjerne vår personvernerklæring.
Takk for tilliten!

Kvinner i Sentral Asia som kommer til tro på Jesus, lever under et umenneskelig press. Ofte fysisk og psykisk nedbrutt av ensomhet, tap og stress. Mange kvinner lever også farlig i sine hjem, med vold og mishandling.  – Når de ringer oss, hjelper vi alltid. Det sier vår modige partner som sørger for krisehjelp, trygge fellesskap og krisehjem når kvinnens liv står i fare.

270 kr

Én uke på krisehjem  
for en kvinne på flukt fra vold 
og overgrep i hjemmet.

1400 kr740 kr

Trosfange i eget hjem

Ja, det er viktig for meg!

Vil du støtte en forfulgt trossøster denne julen?

Klikk på gavebeløpet du ønsker å støtte med:

Gi med kort: 

180 kr

Rent vann

280 kr

Våre partnere gjør det de kan for å vise grenseløs kjærlighet 
og holde de overlevende i livet.  

Din gave hjelper dem å handle inn vann, mat, klær og dyner. 

Jeg vil støtte en forfulgt 
trossøster
denne julen med: 

Klikk på gavebeløpet du ønsker å gi:

1400 kr

Gaveeksempel:

Bidrag til et trygt åndelig felleskap, omsorg og veiledning for å klare å håndtere forfølgelse i hjemmet.

270 kr

Gaveeksempel:

Utrykning med akutthjelp der kvinner 
og barn befinner seg i stor fare.

740 kr

Gaveeksempel:

Bare timer etter det første jordskjelvet 6. februar i år, hadde våre partnere i Syria og Tyrkia pakket bilene klare med krisehjelp. Til daglig kjemper de for trosfrihet i Syria og Tyrkia. De har nå satt alt annet arbeid på pause for å drive nødhjelp. 

I sitt arbeid for trosfrihet har de bygget opp en solid infrastruktur og et stort nettverk i de jordskjelvrammede områdene! 

De får derfor hjelpen frem! 

Hjelpearbeidet har gått over i en ny fase: kolera og sult truer de overlevende. Mange husløse skaper et enormt behov for dyner, rent vann og mat. Våre partnere trenger penger til å handle inn mat, tykke dyner, varme klær og rent vann. Hjelp dem!

Vi er tilstede!

PS: Som takk, sender vi deg dette lille trekorset fra Midtøsten (3,5x2 cm).

PS: Som takk, sender vi deg dette 
lille trekorset fra Midtøsten (3,5x2 cm).

Gi med kort:

Tilbake til toppen >>

Våre lokale partnere får hjelpen fram!

Hjelp de overlevende, 
etter jordskjelvet så de klarer holde seg i live.

Våre lokale partnere får hjelpen din fram!

730 kr1230 kr

Mat

10 gensere 

5 dyner
 

Gi med kort:

10 GENSERE

5 DYNER

RENT VANN

Har du spørsmål?

Ring oss gjerne på tlf.: 23 40 88 00 evt. post@stefanus.no

MAT

Slukk tørsten til en hjemløs familie

Et tjuetalls mennesker har omkommet i det pågående kolerautbruddet i det jordskjelvrammede området i Nordvest-Syria. Behovet for rent vann er enormt! Drikkevann i en uke til en familie på fire koster 180 kroner. 


Millioner av mennesker mistet alt de eide under jordskjelvene. Behovet for klær er enormt! Og selv om det er vår i Syria og Tyrkia, kryper gradestokken fortsatt under null om nettene. Etterspørselen etter gensere er særlig stor. Ti varme gensere koster 730 kroner. 

Mange som ble hjemløse under jordskjelvene, losjeres inn i dårlig isolerte teltleirer. Behovet for varme dyner og sengetøy er skrikende! En pakke med fem dyner koster 1230 kroner.


Still sulten til en hjemløs familie

Krisehjelpen har gått over i en ny fase: å sørge for daglig brød for familier som risikerer å dø av sult. En matkurv med basisvarer som ris, mel, olje og salt for en familie på fire, koster 280 kroner.

1230 kr280 kr730 kr
180 kr

Har du spørsmål?

Ring oss gjerne på tlf.: 23 40 88 00 evt. post@stefanus.no

SYRIA

TYRKIA

Vil du hjelpe overlevende 
etter jordskjelvet, 

så de klarer å holde seg i live?

Vil du hjelpe overlevende etter jordskjelvene
så de klarer å holde seg i live?

Klikk på et av beløpene for å vippse din gave!

Vil du hjelp de overlevende etter jordskjelvene, 
så de klarer holde seg i live?

Hjelp de overlevende etter jordskjelvene, så de klarer holde seg i live!


Våre lokale partnere får
hjelpen din fram!

Din gave hjelper dem å handle inn vann, mat, gensere og varme dyner. 

– Det er ingen myndigheter her. Det er de kristne som hjelper oss, 
forteller en muslimsk mann oss.

– Det er ingen myndigheter her. 
Det er de kristne som hjelper oss, 
forteller en muslimsk mann oss.

Krisearbeidet 
fortsetter for fullt!

Varm dem som fryser


Varm dem som fryser


Kle et barn som har mistet alt

Kle barn som har mistet alt

5 tykke dyner:
 

10 varme gensere: 

Mat:

Rent vann:

180 kr280 kr730 kr1230 kr

Klikk på ønsket gavebeløp!

Gi med kort:

Det er ingen myndigheter her.
Det er de kristne som hjelper oss,
 forteller en muslimsk mann til vår partner i Syria.

Visste du at Stefanusalliansens partere stod midt i jordskjelvkatastrofen 6. februar? Med sin solide infrastruktur og store nettverk, har de satt alt annet arbeid på pause for å drive krisehjelp i områdene der jordskjelvene har rammet hardest: som Antakya i Tyrkia og Aleppo i Syria.  

– Det er ingen myndigheter her. Det er de kristne som hjelper oss, 
forteller en muslimsk mann oss.

Det er ingen myndigheter her. Det er 
de kristne som hjelper oss, forteller 
en muslimsk mann til vår partner i Syria.

Våre partnere gjør det de kan for å vise grenseløs kjærlighet 
og holde de overlevende i livet.